Đăng nhập
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         
Bông tai (2) Dây chuyền (5) Vòng tay (1)
Nhẫn (8)

IN10

IN10

75.000 VND
IN9

IN9

90.000 VND
IN8

IN8

78.000 VND
IN7

IN7

60.000 VND
IN6

IN6

75.000 VND
IN4

IN4

68.000 VND
IN3

IN3

55.000 VND
IN1

IN1

65.000 VND
IDC10

IDC10

92.000 VND
IDC9

IDC9

92.000 VND
IDC8

IDC8

128.000 VND
IDC7

IDC7

120.000 VND
IDC6

IDC6

110.000 VND
IBT2

IBT2

77.000 VND
IBT1

IBT1

65.000 VND

Kami Shop

Điện thoại: 0936.000.752

Facebook: https://www.facebook.com/shopkami91

Tự tạo website với Webmienphi.vn